Přeskočit na obsah

Texty v českých exilových časopisech

Před třemi roky. Katolík (Chicago), 23. 3. 1951.

Křesťanské odbory a obroda odborového hnutí. Rozpravy (Brusel), 1951, roč. 2, č. 3.

Méněcennost. Čechoslovák v Norsku (Oslo), 1951, květen.

Povídka májová. Čechoslovák v Norsku (Oslo), 1951, květen.

Dvě setkání. Čechoslovák v Norsku (Oslo), 1951, květen.

Volby ve Francii a válka na Koreji. Čechoslovák v Norsku (Oslo), 1951, červen.

Kolektivizace české vesnice. Čechoslovák v Norsku (Oslo), 1951, srpen.

Prohlášení Rady svobodného Československa. Čechoslovák v Norsku (Oslo), 1951, srpen.

Svatováclavský chorál. Čechoslovák v Norsku (Oslo), 1951, září–říjen.

Názor Vatikánu na MacArthurovu řeč. Čechoslovák v Norsku (Oslo), 1951.

Železná opona padá. Katolík (Chicago), 1953 a Národ (Chicago), 1953 – na pokračování.

Co se stalo se Sdružením čs. demokratických uprchlíků v Norsku? Rozpravy (Brusel), 1953, roč. 4, č. 11–12.

Jak se falšuje historie. Rozpravy (Brusel), 1953, roč. 4, č. 14–15.

Zapomínaný filosof. Katolík (Chicago), listopad 1953.

Murnau před pěti lety. Katolík (Chicago), 22. 11. 1953.

Na jedné Washingtonské konferenci. Katolík (Chicago), 29. 12. 1953 + Národ (Chicago).

Křesťanský stát. Rozpravy (Brusel), 1954, roč. 5, č. 1–3.

Paradoxy. Rozpravy (Brusel), 1954, roč. 5, č. 4–5.

Myšlenka Svatováclavská. Křesťanská demokracie (New York), 1954, září–říjen.

Hlas ďáblův. Křesťanská demokracie (New York), 1955, červen–červenec.

„Operation Tito“. Křesťanská demokracie (New York), 1955, červen–červenec.

Politický směr. Křesťanská demokracie (New York), 1955, červen–červenec.

O spravedlivý sociální řád. Křesťanská demokracie (New York), 1956, leden–únor.

Nedělitelný svět. Křesťanská demokracie, 1956 (New York), leden-únor.

Poslání exilu. Křesťanská demokracie (New York), 1956, leden–únor.

Devět úkolů hlavních. Křesťanská demokracie (New York), 1956, leden–únor.

Člověk atomového věku. Křesťanská demokracie (New York), 1956, březen–duben.

Tito a studená válka. Křesťanská demokracie (New York), 1956, březen–duben.

Mladí v exilu. Křesťanská demokracie (New York), 1956, březen–duben.

Komu Ripka slouží. Křesťanská demokracie (New York), 1956, březen–duben.

Je cosi shnilého. Křesťanská demokracie (New York), 1956, květen–červen.

Kamarila Věrni zůstaneme v boji. Křesťanská demokracie (New York), 1956, květen–červen.

Havlíčkovská rozjímání. Křesťanská demokracie (New York), 1956, srpen.

Zločin a trest. Křesťanská demokracie (New York), 1956, srpen.

Námět k apologii. Křesťanská demokracie (New York), 1956, srpen.

Americká pomoc Titovi. Křesťanská demokracie (New York), 1956, listopad–prosinec.

Proč ne Československo. Křesťanská demokracie (New York), 1956, listopad–prosinec.

Okolo unionistického sjezdu. Křesťanská demokracie (New York), 1956, listopad–prosinec.

„Československá tragédie.“ Křesťanská demokracie (New York), 1956, listopad–prosinec.

Propagace národního komunismu. Křesťanská demokracie (New York), 1957, leden–únor.

Falešní proroci. Křesťanská demokracie (New York), 1957, leden–únor.

Čs. „titoistům“ to nevyšlo. Křesťanská demokracie (New York), 1957, leden–únor.

Tito a „titoisté“. Křesťanská demokracie (New York), 1957, leden–únor.

Historické náhody. Křesťanská demokracie (New York), 1957, březen–duben.

Někteří dopisovatelé západních novin nevědomými nástroji agitpropu. Křesťanská demokracie (New York), 1957, březen–duben.

Případ Laušman. Křesťanská demokracie (New York), 1957, březen–duben.

Před deseti lety. Křesťanská demokracie (New York), 1957, květen–červen.

Pozdě bycha honit. Křesťanská demokracie (New York), 1957, květen–červen.

Nové hnutí. Křesťanská demokracie (New York), 1957, květen–červen.

Československo. Křesťanská demokracie (New York), 1957, září–listopad.

„Titoism and Masters of Imposture.“ Křesťanská demokracie (New York), 1958, červen.

Mistři zrady. Bohemia (Mnichov), 1958, č. 79.

Sovětské tažení proti USA. Bohemia (Mnichov), 1958, č. 95/96, s. 3

O odzbrojení. České listy (Mnichov), 1962, č. 5.

Čínsko-sovětský konflikt, České listy (Mnichov), 1962, č. 8.

Znovuzrození. České listy (Mnichov), 1964, č. 7.

Konvence Demokratické strany. České listy (Mnichov), 1964, č. 9.

Kdo jedná nezodpovědně. Zpravodaj (Chicago), 1964, říjen.

Kostky jsou vrženy. Zpravodaj (Chicago), 1964, říjen.

Katolíci a USA. České listy (Mnichov), 1964, č. 10.

Osa Moskva-Peking a Washington? Zpravodaj (Chicago), 1964, prosinec.

Komunistická strategie a taktika v Československu. Paul E. Zinner: Communist Strategy and Tactics in Czechoslovakia 1918–1948. Frederick A. Preeger, New York-London 1963. Zpravodaj (Chicago), 1965, květen.

Psychologická válka. Studie (Řím), 1965, č. 10.

Záhady v československé zahraniční politice během druhé světové války. Zpravodaj (Chicago), 1967, srpen–září–říjen.

Otázka uznání československé provisorní vlády v Londýně Spojenými státy v roce 1941. České listy (Mnichov), 1967, č. 10.

Deklarace nezávislosti československého národa prozatímní vlády v roce 1918. Národ (Chicago), 11. 11. 1967.

Špion, jemuž nevěřili. Národní politika (Mnichov), 1971, červenec–srpen.

Případ generála Václava Prchlíka. Národ (Chicago), 12.6. 1971.

Přijde naše doba? Naše Hlasy (Toronto), 20. 10. a 3. 11. 1973 + Národ (Chicago), 22. 2. a 2. 3. 1974.

Co dělat: odpověď Erazimu Kohákovi. Proměny (New York), 1. 1. 1974.

Historik Josef Pekař. Národ (Chicago), 14. 5. 1974.

Benešova politika během druhé světové války. Národní politika (Mnichov), 1975, leden–září.

Nežít se lží. Národní politika (Mnichov), 1975, listopad–prosinec.

Osuský kontra Beneš. Národní politika (Mnichov), 1976, listopad a prosinec a 1977, leden–březen + Nedělní Hlasatel (Chicago), 28. 8. 1994.

Vzdorovat osudu nebo vidět věci tak, jak jsou ? Proměny (New York), 1977, leden.

Kdo je Zbigniew Brzezinski? Hlas národa (Chicago), 3. 3. 1977 + Národní politika (Mnichov), 1977, únor.

Nová vláda v USA. Národní politika (Mnichov), 1977, březen + Našinec (Taylor), 4. 3. 1977.

Vzpomínky redaktora R. Kopeckého. Našinec (Taylor), 11. 3. 1977.

Moc, sláva a zisk. Čerpáno z tajných státních archívů, které jsou dnes zveřejněny. Hlasatel (Chicago), 9. 9. 1977.

Václav Černý: Pláč Koruny české. Národní politika (Mnichov), 1977, září.

R. Kopecký: Vzpomínky, II. díl. Hlasatel (Chicago), 9. 9. 1977.

Stavitel chrámu. Národní politika (Mnichov), 1977, září + Hlas národa (Chicago), 19. 11: 1977 + Hlasatel (Chicago), 7. 9. 1977 + Našinec (Taylor), 28. 10. 1977.

Strážce bratra svého. Národní politika (Mnichov), 1978, březen.

Ruské legie a bolševici. Národní politika (Mnichov), 1978, listopad + Hlas domova (Melbourne), 30. 10. 1978.

Štefan Pagáč: Svědek z cely č. 13. Denní Hlasatel (Chicago), 30. 5. 1979 + Hlas národa, Chicago; Národní politika (Mnichov) + Americké listy (New York) + Naše hlasy (Toronto).

R. Kopeckému k osmdesátým pátým narozeninám. Hlasatel, (Chicago), 12. 1. 1979.

Zdeněk Mlynář: Mráz přichází z Kremlu. Hlasatel (Chicago), 13. 7. 1979 + Nový domov (Toronto), 1979.

Než slunce zapadne. Hlas národa (Chicago), 14. 7. 1979 + Hlasatel (Chicago), 13. 7. 1979 + Našinec (Taylor), 27. 7. 1979.

Vzestup a pád Alexandra Dubčeka. (Případ Saša.). Hlasatel (Chicago), 19. 10. 1979 + Národní politika (Mnichov), 1980, leden + Hlas domova (Melbourne), 20. 8. 1979.

Ludvík Němec: Papež Jan Pavel II. Hlas národa (Chicago), 1. 9. 1979 + Našinec (Taylor); Hlas domova (Melbourne) + Národní politika (Mnichov) + Proměny (New York) + Nový život (Řím).

Případ generála Luži. Hlasatel (Chicago), 16. 11. 1979 + Naše hlasy (Toronto), 29. 12. 1979 +  Našinec (Taylor), 18. 1. 1980 + Nový domov (Toronto), 22. 5. 1980.

Historie první republiky. Hlasatel (Chicago), 25. 1. 1980.

Bojovat či nebojovat? Národní politika (Mnichov), 1980, leden.

Knihy v exilu a o exilu. Hlasatel (Chicago), 8. 2. 1980 + Nový domov (Toronto), 24. 4. 1980.

Ještě k Mnichovu (= Mnichovská problematika). Hlasatel (Chicago), 28. 3. 1980 +  Národní politika (Mnichov), 1980, březen.

Deset let nekompromisního boje. Naše hlasy (Toronto), 17. 5. 1980.

Polský odboj. Naše hlasy (Toronto), 31. 5. 1980 + Hlasatel (Chicago), 27. 6. 1980.

Žaluji. Hlasatel (Chicago), 25. 7. 1980.

Případ Sáša. Národní politika (Mnichov), 1980, srpen–září.

Ještě jednou k případu generála Luži. Hlasatel (Chicago), 5. 9. 1980.

Polsko na rozcestí. Denní Hlasatel (Chicago), 10. 10. 1980 + Hlasatel, Chicago, 17. 10. 1980.

Dr. Karel Kramář. Národní politika (Mnichov), 1980, prosinec a 1981, leden + Hlasatel (Chicago), 1980, prosinec 1981, leden a Naše hlasy (Toronto), 1980, prosinec 1981, leden.

Zapomínaný státník. Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown), 27. 1. 1981 + Nový domov (Toronto), 29. 1. 1981.

Případ maršála Tuchačevského. Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown), 10. 2. a 24. 2. 1981 + Naše hlasy (Toronto), 7. 4. 1981 + Našinec (Taylor), 1. 5. 1981.

Jalta 1945 a „Vítězný únor“ 1948. Okno (Nijmegen, Holandsko), 1981, č. 57 + Hlasatel (Chicago), 10. 4. 1981.

Osobní útok není diskuse. Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown), 21. 4. 1981 + Hlasatel (Chicago), 3. 4. 1981.

Msgr. Ludvík Němec vyznamenán. Naše hlasy (Toronto), 16. 5. 1981 + Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown), 19. 5. 1981 + Našinec (Taylor), 7. 8. 1981.

Legie a revoluce v Rusku. Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown), 2. 6. 1981 + Hlasatel (Chicago), 10. 7. 1981 + Naše hlasy (Toronto), 16. 5. 1981.

Legie a revoluce v Rusku II. Denní Hlasatel (Chicago), 1. 7. 1981.

O jednotě a svornosti. Naše hlasy (Toronto), 14. 6. 1981 + Denní Hlasatel (Chicago), 1981.

Srpen 1968. Naše hlasy (Toronto), 29. 8. 1981 + Hlas národa (Chicago), 29. 8. 1981.

Polská krize. Hlasatel (Chicago), 4. 9. 1981 + Hlas národa (Chicago), 10. 10. 1981 + Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown) + Naše hlasy (Chicago) + Našinec (Taylor) + Okno (Nijmagen) – 1981.

Logika a pan Poděbradský. Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii, Blacktown, 1981, 22.9. (Naše hlasy (Toronto), 1981, 12.9.; Hlasatel (Chicago),  1981, 6.11.)

Paměti – publikované i nepublikované. Studie (Řím), 1981/II, č. 74.

V českých službách. Naše hlasy (Toronto), 1981, září–říjen + Nedělní Hlasatel (Chicago), 1982, srpen–září.

Moudrému napověz… Naše hlasy (Toronto), 19. 12. 1981.

Kdo byl P. Josef Toufar? Hlas národa (Chicago), 20. 12. 1981.

Zahrada mariánská. Národní politika (Mnichov), 1982, leden.

Poslední mladočech. Naše hlasy (Toronto), 30. 1. 1982 + Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown), 2. 2. 1982.

Dr. Beneš a Mnichov. Hlasatel (Chicago), 9. 4. 1982 + Naše hlasy a Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii, 1982.

Služba pravdě. Naše hlasy (Toronto), 8. 5. 1982 + Denní Hlasatel (Chicago), 10. 6. 1982.

Čí chleba jíš… Naše Hlasy, Toronto, 19. 6. 1982 + Denní Hlasatel (Chicago), 18. 6. 1982.

Připravují se Sověti na válku v roce 1983? Denní Hlasatel (Chicago), 24. 6. 1982 + Hlas národa (Chicago), 21. 8. 1982 + Naše hlasy (Toronto), 1982.

Přichází Andropov. Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown), 29. 6. 1982 + Naše hlasy (Toronto), 5. 6. 1982 + Nový domov (Toronto), 1. 7. 1982 + Hlasatel (Chicago), 23. 6. 1982.

O budoucí stát. Naše hlasy (Toronto), 28. 8. 1982 + Kanadské listy (Toronto,) 1. 8. 1982 + Národní politika (Mnichov), 1982, srpen–září + Okno (Nijmegen), 1982, č. 64 + Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown) + Denní Hlasatel (Chicago) – 1982.

Vzpomínky starého novináře. Hlasatel (Chicago), 28. 1. 1983 + Naše hlasy (Toronto), 15. 1. 1983.

Jeden spravedlivý. Naše hlasy (Toronto), 2. 4. 1983 + Hlasatel (Chicago), 27. 5. 1983 + Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown), 1983.

Otázka Podkarpatské Rusi. Nedělní Hlasatel (Chicago), 3. 7. 1983.

V zájmu pravdy o Zborovu. Londýnské listy (Londýn), 1983, červen–červenec.

Ďábel mluví česky. Hlasatel (Chicago), 4. 9. 1983.

Zápas o duchovní orientaci národa. Naše hlasy (Toronto), 12. 11. 1983.

Nepodepsané prohlášení. Hlasatel (Chicago), 27. 1. 1984.

Únor 1984. Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown), 31. 1. 1984 + Hlasatel (Chicago), 2. 3. 1984 +  Hlas Bohemie (Kolín n. Rýnem), 1984, březen.

Zapomínaný vlastenec – Dr. Vácslav Vondrák. Nedělní Hlasatel (Chicago), 19. 2. 1984.

Pravda zvítězí. Okno (Nijmegen), 1984, č. 70–71.

Případ Ing. Jaromíra Nečase. Nedělní Hlasatel (Chicago), 17.6. 1984.

Nevědomost či zlomyslnost. Nedělní Hlasatel, Chicago, 24. 6. 1984.

Mnichov: Beneš a vojáci. Hlasatel (Chicago), 15, 22 a 29.7. 1984.

Paměti Václava Černého. Nové obzory (St. Gallen, Švýcarsko), 1984, prosinec, č. 10–11 +  Hlas Bohemie (Kolín n. Rýnem), 1985, březen, č. 1 a 2.

Pravda a nepravda. Nové obzory (St. Gallen), 1984, prosinec, č. 10–11.

Svědectví Dr. Osuského o Mnichově. Nedělní Hlasatel (Chicago), 3. 2. 1985 + Nové Obzory (St. Gallen), 1985, prosinec, 12–13.

Franken 1985. Naše hlasy (Toronto), 2. 11. 1985.

Pravda vás osvobodí. Hlasatel (Chicago), 16. 3. 1986 + Naše hlasy (Toronto), 15. a 29.3. 1986.

Právo na historickou pravdu. Hlasatel (Chicago), 18. 5. 1986.

Případ Bunža. Národní politika (Mnichov), 1986, říjen + Naše hlasy (Toronto), 4. 10. 1986.

Cesta k národní svobodě. Hlasatel (Chicago), 30. 11. 1986 + Naše hlasy (Toronto), 29. 11. 1986 + Nové obzory (St. Gallen), 1986, prosinec, č. 16, 17.

Pecháček a demagogie. Naše hlasy (Toronto), 10. 1. 1987.

Demokracie není demagogie. Naše hlasy (Toronto), 19. 1. 1987.

Ještě jednou případ Bunža. Hlasatel (Chicago), 25. 1. 1987.

Nepodepsané prohlášení. Hlasatel (Chicago), 27. 1. 1987.

Slovenský autonomismus. Vězeň (Toronto), 1988, roč. 1, č. 4.

Slovo má historik. Americké listy (New York), 5. 2. 1988.

Byla matka T.G.M. Němka? Nedělní Hlasatel (Chicago), 11. 2. 1988.

České hlasy o slovenskej otázke. Kalvoda–Brom–Hofmann–Krempl. Horizont (Zürich), 1988, júl/august.

T.G.M. a hledání pravdy. Nedělní Hlasatel (Chicago), 18. 9. 1988.

Němcovy nepravdy. Národní politika (Mnichov), 1988, prosinec.

Rozhovory (28. říjen 1918, Mnichov 1938, Únor 1948, 1968) pro BBC v Londýně. Přetiskly Hlasatel (Chicago) + Naše hlasy (Toronto) – 1988.

Před čtyřiceti lety. Hlasatel (Chicago), 1. 1. 1989 + Nový život (Řím), 1989, leden-únor.

Mariánská úcta. Nedělní Hlasatel (Chicago), 22. 1. 1989.

Na lži se budoucnost národa budovat nedá. Naše hlasy (Toronto), 13. 5. 1989, 13.5. + Hlasatel (Chicago), 28. 5. 1989.

(Ne) Historik na scestí. Hlasatel (Chicago), 2. 4. 1989 + Národní politika (Mnichov), 1989, květen.

Augustin Navrátil propuštěn domů. Nedělní Hlasatel (Chicago), 9. 4. 1989.

Mnichovská diskuse. Nedělní Hlasatel (Chicago), 28. 5. 1989.

Česká filosofie v 19. století. Národní politika (Mnichov), 1989, červenec-srpen.

Intriky proti Československu. Nedělní Hlasatel (Chicago), 5. 11. 1989.

I pod oblohou je peklo. Nedělní Hlasatel (Chicago), 5. 11. 1989.

Svatá Anežka česká. Hlasatel (Chicago), 12. 11. 1989 + Naše hlasy (Toronto), 28. 10. 1989.

Co lze očekávat od posledního desetiletí tohoto století? Hlasatel (Chicago), 12. 11. 1989.

Pouť do Říma. Naše hlasy (Toronto), 30. 12. 1989 + Hlasatel (Chicago), 14. 1. 1990.

Po volbách. Svědomí, (Toronto–Olomouc), 1990, červen. + Hlas národa (Chicago), 30. 6. 1990.

Nová vláda a parlament v ČSFR. Naše hlasy (Toronto), 1990, 11.8. + Nedělní Hlasatel (Chicago), 14. 10. 1990.

K narozeninám prof. dr. Libora Broma. Nedělní Hlasatel (Chicago), 30. 12. 1990.

Právo na pravdu. Národní politika (Mnichov), 1991, červenec-srpen. + Hlasatel, (Chicago) + Svědomí (Toronto–Olomouc).

Konec československého státu. Nedělní Hlasatel (Chicago), 15. 11. 1992.

StB a exil. Svědomí (Toronto–Olomouc), 1992, č. 16. + Nedělní Hlasatel (Chicago), 8. 11. 1992.

Případ dr. Chalupy. Svědomí, Toronto–Olomouc, 1992, č. 16. + Nedělní Hlasatel (Chicago), 8. 11. 1992.

Ještě jednou k případu dr. Chalupy. Svědomí (Toronto–Olomouc), 1992, č. 22. + Nedělní Hlasatel (Chicago), 14. 2. 1993.

Dr. Chalupa, chlouba Čs. národní rady americké. Svědomí, Toronto–Olomouc, 1993, č. 4. + Nedělní Hlasatel (Chicago), 23. 3. a 4. 4. 1993.

Dr. Rudolf Krempl in memoriam. Nedělní Hlasatel (Chicago), 29. 3. 1992.

Případ dr. Chalupy pokračuje. Nedělní Hlasatel (Chicago), 30. 5. 1993.

Archivní dokumenty k případu JUDr. Vlastislava Chalupy. Nedělní Hlasatel (Chicago), 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8. 1993.

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Svědomí (Toronto–Olomouc), 1993, č. 13. + Nedělní Hlasatel (Chicago), 29. 8. 1993.

Po ovoci poznáte je… Nedělní Hlasatel (Chicago), 24. 10. 1993.

Archivní dokumenty k případu JUDr. Vlastislava Chalupy. Nedělní Hlasatel (Chicago), 31. 10. 1993.

Československá armáda v Rusku a Kolčak. Nedělní Hlasatel (Chicago), prosinec 1993 a leden 1994.

Chalupův odboj bez legend. Nedělní Hlasatel (Chicago), 16. 1. 1994.

Případ dr. Chalupy podle dvou archivů. Nedělní Hlasatel (Chicago), 14. 8. 1994.

Co Čs. týdeník odmítl otisknouti. Nedělní Hlasatel (Chicago), 14. 8. 1994.

Co dr. Chalupa nepřipojil ke Zprávě předsednictva ČSNRA. Svědomí, Toronto–Olomouc, 1994, č. 8 + Nedělní Hlasatel, Chicago, 20. 11. 1994.

Byl Beneš sovětským agentem? Nedělní Hlasatel (Chicago), 7. 8. 1994.

Kauza dr. Chalupa: nové dokumenty. Nedělní Hlasatel (Chicago), 18. 12. 1994 a 1. 1. 1995.

Kauza vlastnictví Svatovítské katedrály. Nedělní Hlasatel, (Chicago), 25. 6. 1995,

Pražské jaro 1968. Nedělní Hlasatel (Chicago), 1. 10. 1995,

Generál Milan R. Štefánik. Nedělní Hlasatel (Chicago), 8. 10. 1995.

Boží mlýny. Svědomí (Toronto–Olomouc), 1996, č. 1.

Křesťanství a politika. Nedělní Hlasatel, Chicago, 1996, 11.2. (Nový život, Řím, 1996, duben)

Exil a domov. Nedělní Hlasatel (Chicago), 17. 3. 1996.

Poválečná léta 1945–1948. Nový život (Řím), 1996, květen + Nedělní Hlasatel (Chicago), 7. 7. 1996.

Kramář kontra Masaryk. Nedělní Hlasatel (Chicago), 12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23.6. 1996.

Politický katolicismus v první čs. republice. Nedělní Hlasatel (Chicago), 4. 8. 1996.

O politických stranách. Nedělní Hlasatel (Chicago), 1. 12. 1986.

Boj o Hrad. Nedělní Hlasatel (Chicago), 28. 9. 1997.

Boží mlýny a dr. Chalupa. Hlasatel (Chicago), 12. 10. 1997.

Velký vlastenec a neohrožený bojovník Josef Kučera. Nedělní Hlasatel (Chicago), 15. 3. 1998.

Opoziční (koaliční) smlouva. Nedělní Hlasatel (Chicago), 1998.

VE STROJOPISECH – NEPUBLIKOVÁNO, NEBO NENÍ ZNÁM BIBLIOGRAFICKÝ ÚDAJ

107 let Hlasatele

Americká politika v Bolívii

Básník exilu

Blanický rytíř (doslov ke stejnojmenné knize)

Český nacionalismus v devatenáctém století

Dopis redakci Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii

Dopis redakci Práva lidu

Hlasatel národních tradic

Hledá se viník

Jasno či zamračeno?

Ještě jednou případ Saša

Komunální volby

Ludvík Němec: Pope John Paul II.

Metamorfóza Zdeňka Fierlingera

Nevědomost hříchu nečiní

Pětašedesátka prof. dr. Broma

Poslední pocta

Poznámky k článku Případ maršála Tuchačevského

Prof. dr. Josef Kratochvíl

Prof. dr. ing. Libor Brom

Re: Emil Petřík- Svědectví v zájmu pravdy a spravedlnosti

Slavnostní profil Jana Pavla II.

Sněmování Křesťanské akademie v Ellwangenu

Svatá Anežka česká a exil

Svatořečení bl. Anežky české

Václav J. Vostřez – 75 let

Washingtonská deklarace z roku 1918