Přeskočit na obsah

Politik a představitel českého protikomunistického odboje v exilu: okresní a krajský funkcionář Československé strany lidové do února 1948; spoluzakladatel a předseda českého Křesťansko-demokratického hnutí v exilu (1953); politický publicista a vydavatel časopisu Křesťanská demokracie – New York (1954–1957); spolupracovník amerických kongresmanů a senátorů, člen americké Republikánské strany a účastník prezidentských volebních kampaní Barry Goldwatera (1964) a Ronalda Reagana (1980, 1984).

Českoamerický univerzitní profesor soudobých dějin a mezinárodních vztahů (St. Joseph College – West Hartford, University of San Diego, Louisiana State University – New Orleans): člen několika amerických akademických organizací; autor tří odborných monografií (1958, 1978, 1987) a několika desítek textů v odborných časopisech, materiálech vlády a Kongresu Spojených států amerických a českých exilových časopisech.

Laický římskokatolický pracovník: funkcionář Sdružení katolické mládeže doma i v exilu; člen Cyrilometodějské ligy v exilu a Svatováclavské župy Orla v exilu; člen výboru pro stavbu České národní kaple Panny Marie Hostýnské a sv. Jana Nepomuka Neumanna ve Washingtonu (1983); donátor a organizátor převozu sochy Panny Marie z Exilu z Lisle u Chicaga do Prahy (1993).