Přeskočit na obsah

Knihy

MONOGRAFIE

United States Economic and Military Assistance to Yugoslavia. Diplomová (magisterská) práce. Columbia University, New York 1957.

Titoism and Masters of Imposture. Vantage Press Inc., New York 1958, 325 stran.

The Institutional Aspects Khrushchev´s Agricultural Reform in the Collective Farms and Its Reflection in Czechoslovakia. Disertační (doktorská) práce. Columbia University, New York 1960.

Czechoslovakia´s Role in Soviet Strategy. 1. ze tří vydání v angličtině. University Press of America, New York 1978, 381 stran.

Genesis of Czechoslovakia. 1. vydání v angličtině. East European Monographs, Boulder 1986, 673 stran.

Genese Československa. 1. vydání v češtině. Panevropa, Praha 1998, 607 stran.

Role Československa v sovětské strategii. 1. vydání v češtině. Nakladatelství Dílo, Kladno 1999, 426 stran.

Genese Československa 1914–1920. 2. vydání v češtině rozšířené o soubor autorových tematických článků, polemik a studií a soubor dokumentů. Nakladatelství Dílo, Kladno 2018, 681 stran.

Sovětizace Československa – příčiny a důsledky. Svazek 1. 2. vydání Role Československa v sovětské strategii v češtině rozšířené o soubor dokumentů. Nakladatelství Dílo, Kladno 2018, 676 stran.

SBÍRKY ČLÁNKŮ A STUDIÍ

Z bojů o zítřek. Dokumentace. I. díl. Moravia Publishing Inc., Toronto 1995, 407 stran.

Z bojů o zítřek. Dokumentace. II. díl. Moravia Publishing Inc., Toronto 1996, 365 stran.

Z bojů o zítřek. Historické eseje. III. díl. Nakladatelství Dílo, Kladno 1998, 365 stran.

Studená válka 1946–1989. Svoboda znamená odpovědnost. Nakladatelství Dílo, Kladno

2001, 242 stran.

Sovětizace Československa – příčiny a důsledky. Svazek 2. Nakladatelství Dílo, Kladno 2023.

EDICE DOKUMENTŮ

Czechoslovak Foreign Policy: Documents and Materials (1918–1948). Strojopis.

(uloženo – Hoover Institution, Stanford, USA)