Přeskočit na obsah

Příspěvky do novin a časopisů 1945–1948

V letech 1946–1948 v Československu publikoval Josef Kalvoda články a zprávy v denících Lidová demokracie, Zemědělská demokracie a měsíčníku Vývoj.

Mladí do Prahy na sjezd! Zemědělská demokracie. Lidový list českého venkova. 17. května 1947

Po sjezdu mladých lidovců. Zemědělská demokracie. Lidový list českého venkova. 17. května 1947