Přeskočit na obsah

Kniha, o níž se mlčí – Genese Československa

Jan Cholínský

Rozpravy (Kladno), 1999, č. 2

 Genese Československa je mimořádná kniha pojednávající o vzniku Československé republiky. Zabývá se složitým vývojem událostí v celé jeho šíři, přistupuje nezaujatě k obrovskému množství pramenů, vyčerpávajícím a podrobným způsobem popisuje události vážící se k vzniku Československé republiky včetně dosud neznámých, zamlčovaných, nebo nepřesně předkládaných skutečností a nekompromisně odhaluje dlouho přežívající mýty. Nepřímo tak navazuje a rozšiřuje poznatky, které předložil a zdokumentoval ve svých knihách Krví a železem dobyto československé samostatnosti (Praha 1938) a Boj o Československo (Lakewood 1982) jiný český historik žijící po druhé světové válce v exilu – Antonín Svatopluk Kalina. Text je opatřen předmluvou a úvodem autora, rozdělen do osmnácti kapitol, doplněn poznámkami na 85 stranách, rozsáhlou bibliografií, věcným i jmenným rejstříkem a fotografickou přílohou. Nedostatkem knihy je nezařazení map, nepřetištění nejvýznamnějších dobových dokumentů v plném znění a některých podstatných statistických údajů.

 Josef KALVODA: Genese Československa. Panevropa, Praha 1998. Počet stran 607.